Geen bewijs kosten extra gezinshulp

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar als zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Tot de specifieke zorgkosten behoren uitgaven voor extra gezinshulp. De wet stelt aan aftrekbaarheid van uitgaven voor extra gezinshulp de voorwaarde dat de belastingplichtige over gedagtekende facturen beschikt waarin op duidelijke en overzichtelijke wijze de naam en het adres van de gezinshulp zijn vermeld. Het ontbreken van dergelijke bewijsstukken heeft tot gevolg dat geen aftrek wordt verleend.

Deel deze pagina: