Moties tegen belastingontwijking

De Tweede Kamer heeft de regering in een tweetal moties opgeroepen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om domicilieverlening door de trustsector aan doorstroomvennootschappen en brievenbusmaatschappijen onmogelijk te maken en om voor stichtingen, die gebruikt worden voor belastingontwijking, een verplichting in te voeren om de jaarrekening te deponeren. Daarnaast zou gecontroleerd moeten worden of de stichting een onderneming drijft en of de winst en de omzet boven bepaalde grenzen uitkomt.

Deel deze pagina: