Verrekening buitenlandse dividendbelasting

De verdeling van de heffingsbevoegdheid over dividenden die door een vennootschap worden betaald aan een in het buitenland wonende aandeelhouder wordt in veel gevallen geregeld door het tussen beide landen gesloten belastingverdrag. Zo beperkt het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk de heffing van dividendbelasting in het land waaruit het dividend afkomstig is tot 15%. Het land waar de ontvanger van het dividend woont heeft recht op verrekening van 15% dividendbelasting.

Bij de Hoge Raad ligt een procedure over de verrekening in Nederland van Franse dividendbelasting. Volgens de belanghebbende is op het dividend 30% Franse dividendbelasting ingehouden en is zijn verzoek om teruggaaf van te veel ingehouden Franse dividendbelasting afgewezen. De vraag in de procedure is of de belanghebbende daardoor recht heeft op verrekening van 30% Franse dividendbelasting. De Advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) meent dat dit niet het geval is.

Zoals eerder in de procedure het Hof heeft geoordeeld, is de mogelijkheid om buitenlandse bronbelasting te verrekenen in dit geval geregeld in het belastingverdrag met Frankrijk. Volgens het verdrag is de mogelijkheid tot verrekening van buitenlandse bronbelasting beperkt tot een maximum van 15% van het brutobedrag van de dividenden. Dat de belanghebbende de meer ingehouden dividendbelasting in Frankrijk niet terugkrijgt is volgens de A-G een aangelegenheid waar de Nederlandse rechter niet over kan oordelen. De conclusie van de A-G strekt tot ongegrondverklaring van het beroep in cassatie.

Deel deze pagina: