Converteerbare obligaties

Een converteerbare obligatie heeft als kenmerk dat deze onder voorwaarden omgezet kan worden in aandelen van de uitgevende partij.

Coco’s

In de financiële wereld worden converteerbare obligaties ingezet als financieringsinstrument waarbij omzetting van de obligatielening in aandelen plaatsvindt indien het kapitaal van de uitgevende instantie onder een bepaald niveau zakt door verliezen. (Ze worden in dit geval als Coco’s aangeduid.)

Coco’s worden behandeld als eigen vermogen voor het berekenen van het garantievermogen. Het kabinet wil financiering van banken en verzekeraars met eigen vermogen stimuleren en gaat Coco’s ook fiscaal als eigen vermogen behandelen. De (rente-)vergoeding voor CoCo’s is thans aftrekbaar voor de betalende instantie. Het kabinet heeft besloten dat de vergoeding voor CoCo’s bij banken en verzekeraars niet langer aftrekbaar is.

De maatregel is onderdeel van het belastingplan 2019 en zal per 1 januari 2019 in werking treden.