Evaluatie MIA en Vamil

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (MIA en Vamil). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012 tot en met 2017 is onlangs afgerond. Naar aanleiding van de resultaten van deze evaluatie wil het kabinet de regeling continueren tot 1 januari 2024.

Het kabinet deelt de conclusies uit het rapport en neemt de daarin opgenomen aanbevelingen over. Door milieuwinst inzichtelijk te maken moet het mogelijk zijn om de milieulijst beter en sneller aan te laten sluiten bij beleidsprioriteiten. Wel wil het kabinet voorkomen dat extra metingen van milieuwinst leiden tot hogere uitvoerings- of administratieve lasten. Om overstimulering te voorkomen zullen stimuleringsregelingen niet worden gestapeld. Het kabinet neemt ook de aanbeveling over om de loketten voor EIA- en MIA/Vamilaanvragen verder samen te voegen. De bestaande combinatie van MIA en Vamil blijft. Het kabinet ziet geen noodzaak om onderzoek te doen naar vereenvoudiging van de staffels in percentages en lettercodes.

Deel deze pagina: