Verhoging laag btw-tarief

Het kabinet is van plan om het lage btw-tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 6 naar 9%. De verhoging van het lage tarief wordt opgenomen in het Belastingplan 2019, dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Om ondernemers niet extra administratief te belasten zal de Belastingdienst niet naheffen over in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën in de Tweede Kamer meegedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om concerten en sportevenementen, waarvoor toegangskaarten dit jaar worden gekocht terwijl de evenementen pas volgend jaar plaatsvinden. De toezegging van de staatssecretaris geldt voor alle goederen en diensten waarop het verlaagde tarief van toepassing is.

Deel deze pagina: