Kamervragen invordering belastingen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de invordering belastingen m.n. de moeilijk inbare belastingvorderingen en het afboeken van belastingvorderingen.

Eind 2017 stonden 3,1 miljoen belastingvorderingen open. Voor 2 miljoen vorderingen waren invorderingsmaatregelen als aanmaningen en dwangbevel getroffen. Voor 0,4 miljoen vorderingen liep een betalingsregeling. Van de overige vorderingen was de betalingstermijn nog niet verstreken of was uitstel verleend in verband met lopend bezwaar of beroep.

In de periode 2010-2015 werd circa 0,6 tot 0,7% van de vorderingen afgeboekt als oninbaar. In 2016 en 2017 werd circa 0,2 tot 0,3% afgeboekt. Het aantal als oninbaar afgeboekte vorderingen daalde daardoor van circa 660.000 in 2013 naar ongeveer 180.000 in 2017. Het beloop van de afgeboekte vorderingen bedroeg € 1,4 miljard in 2013 en € 0,5 miljard in 2017. De afboekingen bij de loon- en inkomensheffing en de omzetbelasting zijn goed voor circa 80% van het totale afgeboekte bedrag.
Een belastingschuld wordt pas als oninbaar aangemerkt als de invorderingsmogelijkheden zijn uitgeput of als invorderingsmaatregelen redelijkerwijs achterwege moeten blijven.

Om invorderingsproblemen te voorkomen of verminderen wordt onder andere een betalingskorting gegeven wanneer een voorlopige aanslag IB of Vpb ineens wordt betaald. Ook maatregelen als het verzenden van kosteloze betalingsherinneringen en het aanbieden van laagdrempelige betalingsregelingen helpen daarbij. Daarnaast is het van belang om oninbaarheid te voorkomen dat belastingaanslagen tijdig worden vastgesteld en dat de invordering belastingen tijdig worden getroffen. Om afboeking te voorkomen kunnen in bepaalde gevallen ook derden aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde belastingschulden.

Deel deze pagina: