Fusievrijstelling niet van toepassing

De overdrachtsbelasting kent een vrijstelling voor de verkrijging van onroerende zaken bij een fusie, de fusievrijstelling. De fusie dient wel plaats te vinden op zakelijke gronden. Bijvoorbeeld in het kader van een herstructurering van de activiteiten van de betrokken rechtspersonen. Bij een juridische fusie tussen twee rechtspersonen houdt de ene op te bestaan en gaan alle bezittingen en schulden van deze rechtspersoon over op de andere rechtspersoon. De eerste rechtspersoon is de verdwijnende, de andere rechtspersoon is de verkrijgende rechtspersoon in het kader van de fusie.

Casus

Na een fusie van twee bv’s deed de verkrijgende bv een beroep op de vrijstelling. Deze bv moest aannemelijk maken dat aan de voorwaarde was voldaan dat de fusie hoofdzakelijk plaatsvond om zakelijke redenen. Vóór de fusie exploiteerden de bv’s in firmaverband twee winkels. De verdwijnende bv droeg al voor de fusie haar aandeel in de vof over aan de verkrijgende bv, waarna de vof werd ontbonden. Na de overdracht van het aandeel in de vof had de verdwijnende bv alleen nog een verhuurd pand. Dit pand ging bij de fusie over naar de verkrijgende bv.

Naar het oordeel van de rechtbank berustte de fusie niet op zakelijke overwegingen aangezien het aandeel in de vof al voor de fusie was overgedragen. Het resultaat van de fusie was dat het verhuurde pand werd overgedragen van de ene aan de andere bv. De vrijstelling van overdrachtsbelasting is daar niet voor bedoeld.

Deel deze pagina: