Intrekking beroep in cassatie teruggaaf omzetbelasting zonnepanelen

De Hoge Raad heeft op 15 december 2017 arrest gewezen in een procedure over de weigering van een teruggaaf omzetbelasting aan een startende ondernemer. De procedure had betrekking op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. In verband met dat arrest heeft de staatssecretaris van Financiën een drietal beroepen in cassatie in vergelijkbare zaken ingetrokken. In alle zaken heeft het hof geoordeeld dat de Belastingdienst startende ondernemers met zonnepanelen anders behandelde dan andere startende ondernemers. De Belastingdienst reikte aan ondernemers, die zonnepanelen hadden aangeschaft, een aangiftebiljet uit dat niet de periode omvatte waarin het recht op aftrek van voorbelasting was ontstaan.
Gelet op de vaststaande feiten, met name de gedane verzoeken om uitreiking van een aangifte over het tijdvak waarbinnen de installatie van de zonnepanelen en de facturering hebben plaatsgevonden en de tijdige indiening van het uitgereikte aangiftebiljet, legt de staatssecretaris zich neer bij de beslissingen van het hof om aan de belanghebbenden een teruggaaf van omzetbelasting te verlenen.

Deel deze pagina: