Btw-tarief voor gecombineerd stadion- en museumbezoek

Elke prestatie moet normaal gesproken als zelfstandig worden beschouwd. Een handeling die economisch gezien één prestatie vormt mag niet kunstmatig uit elkaar worden gehaald. Er is sprake van één enkele prestatie wanneer meerdere diensten/goederen zo nauw met elkaar verbonden zijn dat zij één enkele economische prestatie vormen. Ook is sprake van één prestatie wanneer een of meerdere elementen de hoofdprestatie vormen terwijl andere elementen bijkomend zijn. Deze bijkomende prestaties delen het fiscale lot van de hoofdprestatie. Een prestatie is bijkomend wanneer zij voor de klanten geen doel op zich is maar dienstbaar aan de hoofdprestatie.

Casus

De HR heeft het HvJEU gevraagd om een prejudiciële beslissing inzake een dienst, die uit meerdere elementen bestaat maar die voor de heffing van btw een enkele prestatie is, een verschillend btw-tarief van toepassing kan zijn als de vergoeding voor de dienst naar een juiste verhouding van de elementen kan worden gesplitst. De HR heeft deze vraag gesteld in een procedure over de combinatie van een rondleiding door een stadion en een bezoek aan het museum van de voetbalclub die in het stadion speelt. Op afzonderlijk museumbezoek is het lage tarief van toepassing; op de rondleiding het normale tarief.

Eén enkele prestatie, die bestaat uit een hoofdelement en een bijkomend element, worden belast tegen het btw-tarief dat wordt bepaald door het hoofdelement. NB!! Ook al is het mogelijk de vergoeding per element van de prestatie te splitsen. Het Hof van Justitie EU wijst erop dat de Hoge Raad eerder in de procedure de combinatie van rondleiding en museumbezoek als één prestatie heeft gekwalificeerd, waarbij het museumbezoek een bijkomend element bij de rondleiding door het stadion vormde. De uitkomst was dat op het geheel het hoge btw-tarief van de omzetbelasting van toepassing was.

Deel deze pagina: