Besluit in verband met afschaffing landbouwregeling

In verband met de afschaffing van de landbouwregeling in de omzetbelasting per 1 januari 2018 heeft de staatssecretaris een beleidsbesluit aangepast. Een groot deel van het eerdere besluit is in verband daarmee vervallen. Nieuw is een onderdeel over veilingen. Volgens de staatssecretaris wordt dit onderdeel in overleg met de branche nog bezien. Verder is een onderdeel opgenomen over de herziening van de aftrek van voorbelasting voor landbouwers die door de afschaffing van de landbouwregeling vanaf 1 januari 2018 op normale wijze in de btw-heffing worden betrokken. De btw op goederen en diensten die vóór 1 januari 2018 aan de landbouwer zijn geleverd komt in het algemeen niet voor aftrek in aanmerking, tenzij het gaat om op die datum nog niet in gebruik genomen goederen en diensten of om goederen waarop wordt afgeschreven en waarvan de herzieningstermijn nog niet is verstreken.

Een bijzonder geval vormen goederen en diensten die opgaan in landbouwproducten en die vóór 1 januari 2018 zijn aangewend voor het voortbrengen van landbouwproducten die na deze datum worden geleverd. De btw die aan de landbouwer in rekening is gebracht bij de aanschaf van deze goederen en diensten komt bij de belaste levering van de landbouwproducten waarin zij zijn opgegaan alsnog voor aftrek in aanmerking.

Deel deze pagina: