Bijkomende prestatie bij organisatie sportevenement

Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU is sprake van één dienst voor de omzetbelasting wanneer een of meerdere elementen de hoofddienst vormen en een of meer andere elementen bijkomende diensten zijn. De bijkomende diensten delen het fiscale lot van de hoofddienst. Een dienst is bijkomend wanneer hij voor de afnemer geen doel op zich is maar een middel om de hoofddienst aantrekkelijk te maken.

In een procedure was in geschil of de verstrekking van wedstrijdshirts en drankmunten door een organisator van obstacle runs een bijkomende prestatie vormde. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden neemt de modale consument deel aan een obstacle run vanwege het sportevenement. Aan de consument wordt voor een totaalprijs een pakket aangeboden, waarvan deelname aan het sportevenement de hoofdmoot vormt. Het hof vindt niet aannemelijk dat het wedstrijdshirt en het drankje voor de modale consument doelen op zich zijn. Dat zijn elementen die het karakter en de sfeer van het evenement benadrukken en voor de modale consument aantrekkelijke extra’s zijn. De bijkomstige status wordt bevestigd door de lage inkoopprijzen en door de omstandigheid dat het shirt niet los te koop is. De conclusie luidt dat het gelegenheid geven tot sportbeoefening de hoofdprestatie is en dat het wedstrijdshirt en het drankje bijkomende elementen zijn, die het fiscale lot van de hoofdprestatie delen. Op de gehele prestatie is het lage tarief van de omzetbelasting van toepassing.

Deel deze pagina: