Minimumloon over overwerkvergoeding

Werkgevers,  moeten ervoor zorgen dat zij voor 1 januari 2018 het overwerk hebben uitbetaald of dat het overwerk voor die datum is gecompenseerd door minder te werken. Zo niet dan volgt betaling van vakantietoeslag over de overwerkvergoeding.

Wijziging Wet minimumloon en vakantietoeslag.

Nu hoeft over de verdiensten uit overwerk niet ten minste het wettelijk minimumloon te worden betaald. Daardoor hoeft over deze bedragen ook geen vakantietoeslag te worden betaald. Door een wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag moet per 1-01-2018 wel het minimumloon worden betaald over overwerk. Ook moet dan vakantietoeslag worden betaald over de overwerkvergoeding. De wetswijziging heeft tot gevolg dat ook over de vergoeding voor overwerk, dat voor 1 januari 2018 is verricht maar na die datum wordt uitbetaald, vakantietoeslag moet worden betaald.

Deel deze pagina: