Aftrekbeperking werkruimte eigen woning

De aftrek van de kosten van werkruimte eigen woning is beperkt. Alleen voor een zelfstandige werkruimte is aftrek, zij het onder voorwaarden, mogelijk. Wanneer iemand geen werkruimte elders heeft, moet hij om recht op aftrek van de kosten van de werkruimte eigen woning te hebben, minimaal 70% van het gezamenlijke bedrag aan winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking en resultaat uit overige werkzaamheden in of vanuit de werkruimte verwerven. Daarnaast geldt dat hij dat inkomen voor minimaal 30% in de werkruimte in zijn woning verwerft. Ook de inkomsten uit een vroegere dienstbetrekking, zoals pensioen, tellen mee. Dat geldt ook als er geen verband bestaat tussen depensioeninkomsten en de werkruimte.

De Hoge Raad voegt hieraan toe dat de aftrekbeperking ook geldt wanneer met het oog op het verwerven van inkomsten een werkruimte wordt gerealiseerd door uitbreiding van een bestaande woning.

Deel deze pagina: