Definitie zeeschepen

De Europese btw-richtlijn verplicht de lidstaten om de levering van zeeschepen (op volle zee gebruikt voor commerciële activiteiten), vrij te stellen van omzetbelasting. De vrijstelling geldt ook voor de bevoorrading van die zeeschepen en voor een groot aantal diensten. Nederland heeft dat geregeld door een nultarief. Dat betekent dat de leverancier of de dienstverlener wel recht heeft op aftrek van voorbelasting. Volgens de Europese Commissie is de huidige formulering in de Nederlandse wet te ruim, omdat daarin niet de eis is gesteld van gebruik op volle zee. De tekst van de bepaling in de wet wordt aangepast aan de tekst van de btw-richtlijn.

De gevolgen van deze aanpassing zijn beperkt tot ondernemers die veerdiensten verrichten tussen de Waddeneilanden en het vasteland. Zij hebben nu op grond van een overgangsregeling de keuze tussen vrijgesteld personenvervoer zonder aftrek van voorbelasting en personenvervoer tegen het verlaagde tarief met aftrek van voorbelasting. Doordat zij geconfronteerd worden met berekening van btw door hun leveranciers wordt de keuze voor vrijstelling minder aantrekkelijk.

Deel deze pagina: