Transitievergoeding en loondispensatie

De vraag in een procedure was of bij de bepaling van de transitievergoeding rekening moet worden gehouden met ontvangen loondispensatie. Voor de gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging rekening gold dezelfde vraag. De basis voor de berekening van de transitievergoeding is het loon. Het begrip loon moet in dit verband is de vergoeding die de werkgever verschuldigd is voor de bedongen arbeid. Het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding zegt hierover. Het loon is het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand.

Casus

Volgens de kantonrechter telt de door de werkgever ontvangen loondispensatie niet mee als bruto loon. Het maakt niet uit dat de werkgever deze bij iedere loonbetaling doorbetaald aan de werknemer. Daarom behoeft hiermee geen rekening te worden gehouden bij de berekening van de transitievergoeding. Bepalend daarvoor is dat in de arbeidsovereenkomst duidelijk was vermeld dat het bruto salaris voor 40% loon betrof en voor het overige deel de van het UWV ontvangen loondispensatie. Nadat de periode van loondispensatie was geëindigd ontving de werknemer van de werkgever 40% loon en een Wajong-uitkering van het UWV. De loondispensatie was niet afhankelijk van de door de werknemer te verrichten arbeid, maar betrof een persoonsgebonden uitkering. Een arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat de arbeidsprestatie van de werknemer niet meer dan 40% bedroeg van een reguliere arbeidsprestatie.

Voor de bepaling van de gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging hoeft evenmin rekening te worden gehouden met de loondispensatie. Deze schadevergoeding is gelijk aan het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging zou hebben voortgeduurd.

Deel deze pagina: