Geen herinvesteringsreserve voor herwaarderingswinst

Boekwinst bij vervreemding van een bedrijfsmiddel, kan in een herinvesteringsreserve worden opgenomen. Zo wordt belastingheffing over de boekwinst uitgesteld. De vraag in een procedure bij de Hoge Raad. Kan een herinvesteringsreserve worden gevormd voor de herwaarderingswinst die optreedt bij de verbreking van een fiscale eenheid (fe), wanneer voor de verbreking een bedrijfsmiddel binnen de fe met stille reserves is overgedragen.

Casus

De procedure heeft betrekking op de verbreking van een fiscale eenheid in 2010 door verkoop van een dochtermaatschappij. In 2007 is binnen de fe een onroerende zaak met stille reserves overgedragen aan de in 2010 verkochte dochtermaatschappij. De Wet Vpb bepaalt dat in een dergelijke situatie op het moment voor de verbreking van de fe een herwaardering van de onroerende zaak moet plaatsvinden. Over deze herwaarderingswinst is de fe vennootschapsbelasting verschuldigd. De fe voegde de herwaarderingswinst toe aan een herinvesteringsreserve, die zij in 2011 afboekte op de aanschafprijs van een herinvestering. De inspecteur accepteert de vorming van een herinvesteringsreserve niet.

De A-G bij de HR meent dat aan de vorming van een herinvesteringsreserve niet wordt toegekomen in deze situatie. De bepaling in de Wet Vpb die tot herwaardering verplicht is niet bedoeld om de verkoop van aandelen gelijk te stellen met de verkoop van een bedrijfsmiddel uit het civielrechtelijke vermogen van de verkochte bv of uit het fiscaalrechtelijke vermogen van de fiscale eenheid. De strekking van de wetsbepaling is het alsnog belasten van de eerdere overdracht, alsof er destijds geen fe bestond.

Deel deze pagina: