Kwijtscheldingswinst vrijgesteld.

Kwijtscheldingswinst omvat de voordelen voor een ondernemer uit het prijsgeven door zijn schuldeisers van hun niet voor verwezenlijking vatbare rechten. Kwijtscheldingswinst is vrijgesteld wanneer deze hoger is dan de verliezen van het jaar en de compensabele verliezen van de ondernemer.

Casus

Vraag was of de vrijval van een terugbetalingsverplichting uit een kredietovereenkomst als vrijgestelde kwijtscheldingswinst kon worden aangemerkt. Het betrof een door het ministerie van EZ verstrekt krediet voor de ontwikkeling van een bepaald project. De aflossing en rente waren gekoppeld aan de uit het ontwikkelingsproject voortvloeiende omzet. De kredietovereenkomst liep tot 31 december 2012 of tot het eerdere moment waarop het gehele bedrag met rente zou zijn terugbetaald.
Uit een brief van het ministerie van 16 maart 2012 werd duidelijk dat de kredietovereenkomst was beëindigd omdat de ondernemer aan alle verplichtingen uit de kredietovereenkomst had voldaan. Dit ondanks dat er nog een groot bedrag niet was afgelost. Door de beëindiging van de overeenkomst had het ministerie geen aanspraak meer op terugbetaling van het openstaande bedrag. Dat betekent dat er geen sprake was van het prijsgeven van een voor verwezenlijking vatbaar recht en dus ook niet van vrijgestelde kwijtscheldingswinst. De vrijval van de terugbetalingsverplichting was onderdeel van de belastbare winst.

Deel deze pagina: