Waardering grond op openingsbalans

Bij de aanvang van een onderneming wordt een openingsbalans opgesteld. Bezittingen en schulden van de onderneming worden in beginsel op de openingsbalans opgenomen voor de waarde in het economische verkeer.

In een procedure voor de rechtbank over de waardering van grond op de openingsbalans van een maatschap was in geschil of de waarde in het economisch verkeer de waarde in vrij opleverbare staat of in verpachte staat was. Voor de aanvang van de maatschap was de grond verpacht. De verpachter was de echtgenote van de pachter. Zij had in het verleden de grond in verpachte staat gekocht en tot haar privévermogen gerekend. Kort voor de aanvang van de maatschap tussen beide echtgenoten was de pachtovereenkomst ontbonden. Bij de ontbinding van de pachtovereenkomst was geen vergoeding aan de pachter toegekend. In zakelijke verhoudingen is dat zeer ongebruikelijk, omdat de pachter een recht opgeeft. In dit geval was het bedingen van een tegenprestatie niet nodig omdat de pachter verzekerd was van het gebruik van de grond, omdat zijn echtgenote het gebruik en genot van de grond in de maatschap inbracht.

De rechtbank oordeelde dat civielrechtelijk het pachtrecht is geëindigd voor de aanvang van de maatschap. Dat partijen bij de beëindiging van de pachtovereenkomst iets anders zijn overeengekomen dan op schrift is gesteld is niet gebleken. Daarom nam de rechtbank als uitgangspunt voor de openingsbalans de waarde van de grond in vrij opleverbare staat.

Deel deze pagina: