Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een ontbindingsverzoek in te trekken omdat hij van plan is een transitievergoeding toe te kennen? Volgens een werknemer mag dat niet. Deze stelde dat het ontbindingsverzoek slecht kan worden  ingetrokken bij het voornemen tot toekenning van een billijke vergoeding. Dus niet bij een transitievergoeding.

Casus

In deze casus heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer voorwaardelijk ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer was al ruim 2 jaar arbeidsongeschikt.  De kantonrechter kende bij ontbinding een transitievergoeding van € 74.312 toe. De werkgever had gevraagd om ontbinding zonder toekenning van een transitievergoeding. De werkgever heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid het verzoek tot ontbinding in te trekken.

Het Hof oordeelde dat de kantonrechter de verzoeker de mogelijkheid tot intrekking moet geven wanneer de kantonrechter voornemens is een billijke vergoeding toe te kennen. De wet sluit niet uit dat de kantonrechter de gelegenheid geeft het verzoek in te trekken. Ook niet wanneer geen sprake is van het voornemen om een billijke vergoeding toe te kennen. De wet verbiedt intrekking niet en stelt intrekking ook niet afhankelijk van toestemming van de wederpartij. Volgens het hof had de kantonrechter in dit geval voldoende reden en aanleiding voor een voorwaardelijke beschikking. In het geval van een slapend dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid is het niet onredelijk om het dienstverband aan te houden om geen transitievergoeding te hoeven betalen.

Deel deze pagina:
Geschreven door