Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-BV

Wetsfictie

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een onroerendgoed-BV, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, worden aangemerkt als onroerende zaak. Dat geldt alleen als de activiteiten van de rechtspersoon bestaan uit het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende zaken. De maatstaf van heffing bij een onroerendgoed-BV is niet de waarde van de aandelen, maar de waarde van het onroerendgoed. Hiermee wordt voorkomen dat de heffing van overdrachtsbelasting wordt ontgaan door de inbreng van een onroerende zaak in een rechtspersoon.

Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging door een kind van een ondernemer van goederen die behoren tot de onderneming als het kind de bedrijfsvoering voortzet. Deze vrijstelling moet fiscale belemmeringen voor de overdracht van een onderneming van ouders aan hun kinderen wegnemen.

Procedure

De rechtbank heeft onlangs geoordeeld dat de verkrijging van de aandelen in een onroerendgoed-BV door de dochter van de dga is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De BV dreef een materiële onderneming. Wanneer de vastgoedportefeuille van de BV als eenmanszaak zou zijn gedreven, was de overdracht van de onderneming vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Volgens de rechtbank is met de wetsfictie, die aandelen aanmerkt als een onroerende zaak, niet bedoeld om belasting te heffen in een geval waarin verkrijging van de onroerende zaak zelf zou zijn vrijgesteld.

Deel deze pagina: