Kosten renteswap

De rente en de kosten van eigen woning leningen vormen aftrekbare kosten van een eigen woning. Onder rente van schulden wordt verstaan de overeengekomen vergoeding voor het ter beschikking stellen van de hoofdsom. Uitsluitend kosten, die voortvloeien uit het opnemen, verlengen of aflossen van de eigenwoningschuld worden tot de kosten van geldleningen gerekend. Het gaat dan om taxatiekosten, afsluitprovisies en kosten van hypotheekakten.

Procedure

Volgens de Hoge Raad vormen bedragen, die iemand in het kader van een renteswap overeenkomst heeft betaald, geen vergoeding voor het ter beschikking stellen van een hoofdsom. Deze bedragen zijn dus niet aan te merken als rente van geldleningen.De Hoge Raad kwam tot dat oordeel in een zaak waarin een renteswap overeenkomst was aangegaan in samenhang met de herfinanciering van de eigenwoningschuld. Die samenhang is geen reden om de betaalde vergoedingen als rente in aanmerking te nemen. De betaalde bedragen vormen ook geen kosten van geldleningen. Hof Den Haag had eerder de aftrek van de betaalde bedragen wel toegestaan.

Deel deze pagina: