Verpleegkundige aangemerkt als ondernemer

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden oefent een verpleegkundige zelfstandig haar beroep uit, ondanks het gebruik dat zij maakt van de diensten van een bemiddelingsbureau. De inspecteur was van mening dat de verpleegkundige haar beroep niet voor eigen rekening uitoefende, maar voor rekening van het bemiddelingsbureau. Bepalend daarvoor vond de inspecteur de aan het bureau betaalde vergoeding van 4% van de bruto inkomsten die de verpleegkundige via het bureau ontving.

Het hof vindt voldoende aannemelijk gemaakt dat de verpleegkundige zorg heeft verricht aan zorgvragers met een persoonsgebonden budget, met wie zij zelf overeenkomsten heeft gesloten. Het bemiddelingsbureau vervult slechts een faciliterende rol. Het hof vindt ook aannemelijk dat het bemiddelingsbureau geen rol speelt bij de uitvoering en organisatie van de zorgverlening door de verpleegkundige en niet beschikt over de vereiste vakinhoudelijke kennis en ervaring. Een gezagsverhouding tussen bemiddelingsbureau en verpleegkundige is er niet.

Deel deze pagina: