Verslag bijeenkomsten Eurogroep en Ecofinraad

Richtlijn fiscale geschilbeslechting

De lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over een voorstel voor een richtlijn voor het oplossen van grensoverschrijdende fiscale geschillen. In grensoverschrijdende gevallen kan het zijn dat twee landen het recht claimen om belasting te mogen heffen over dezelfde inkomensbron. Dat leidt tot dubbele belastingheffing. Ook onder de werking van een belastingverdrag kan iemand geconfronteerd worden met belastingheffing die niet in overeenstemming met de verdragsbepalingen is. Op dit moment bestaan wel overlegprocedures tussen landen in geschilsituaties, maar deze procedures kennen vaak geen resultaatsverplichting. De nieuwe richtlijn geeft de zekerheid dat, wanneer de lidstaten er onderling niet uitkomen, een arbitragecomité een uitspraak zal doen over de kwestie. Dat comité is onafhankelijk.

Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCTB)

De lidstaten hebben gesproken over het richtlijnvoorstel voor een gemeenschappelijke grondslag voor de vennootschapsbelasting. Aandacht is besteed aan de volgende onderdelen van het voorstel:

  • een aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • een aftrek of bijtelling die afhankelijk is van de toe- of afname van het eigen vermogen;
  • een tijdelijke grensoverschrijdende verliesverrekening binnen de EU.

De bespreking ging niet over de technische details maar over de politieke richting van het voorstel. Hoewel de lidstaten de doelstelling van het voorstel onderschrijven, willen zij de nodige beleidsvrijheid behouden om economische groei en concurrentiekracht te kunnen stimuleren. In dat kader moeten de gevolgen van het voorstel voor de belastinginkomsten en economische groei voor de lidstaten worden onderzocht.

Deel deze pagina: