Internetconsultatie aanpassing dividendbelasting

In het streven naar het behoud van een goed fiscaal vestigingsklimaat voor ondernemingen heeft het ministerie van Financiën op het internet een consultatie geopend voor een wetsvoorstel over de inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties en een uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting.

De bedoeling van het wetsvoorstel is te voorkomen dat houdstercoöperaties ten onrechte gebruik maken van een vrijstelling om dividendbelasting in te houden. Houdstercoöperaties worden daarom inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting voor zover het de opbrengsten uit bepaalde lidmaatschapsrechten betreft. Houdstercoöperaties zijn coöperaties waarvan de activiteiten voor 70% of meer bestaan uit het houden van deelnemingen of het financieren van verbonden lichamen of personen. Een kwalificerend lidmaatschapsrecht houdt in dat het lidmaatschapsrecht betrekking heeft op ten minste 5% van de jaarwinst van een coöperatie of op ten minste 5% van de uitkering bij liquidatie van een coöperatie.

Inhouding van dividendbelasting kan volgens het voorstel achterwege blijven bij deelnemingsdividenden in structuren waarbij de aandeelhouder is gevestigd in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten met een dividendbepaling.

Op https://www.internetconsultatie.nl/houdstercooperatie kan tot en met 13 juni 2017 worden gereageerd op het voorgenomen wetsvoorstel.

Deel deze pagina: