Internetconsultatie aanpassing herzieningsregeling

De omzetbelasting, die drukt op de aanschaf van investeringsgoederen, kan door een ondernemer in aftrek gebracht worden in het tijdvak van investeren. De aftrek vindt plaats naar rato van het gebruik voor belaste prestaties. Wijzigt het gebruik in een van de volgende jaren, dan volgt een herziening van de aftrek van voorbelasting. Het ministerie van Financiën wil de herzieningsregeling uitbreiden met kostbare diensten. Dat zijn diensten die door de ondernemer gedurende langere tijd binnen zijn onderneming worden gebruikt. Kostbare diensten worden op de balans opgenomen en in een reeks van jaren afgeschreven. Deze diensten hebben dezelfde kenmerken als investeringsgoederen.

Consultatie

Het ministerie van Financiën heeft de voorgenomen aanpassing van de herzieningsregeling ter consultatie gepubliceerd. Op
https://www.internetconsultatie.nl/kostbarediensten kan tot 15 juni worden gereageerd op het concept van de gewijzigde regeling. De gewijzigde regeling maakt het mogelijk om de aftrek van btw te corrigeren naar gelang het gebruik dat van een kostbare dienst wordt gemaakt.

Deel deze pagina: