Verliesverrekening inkomstenbelasting

De Wet op de inkomstenbelasting kent de mogelijkheid van verliesverrekening. Het systeem van verliesverrekening houdt in dat een negatief inkomen uit werk en woning van een jaar wordt verrekend met positieve inkomens uit werk en woning van de drie voorafgaande en de negen volgende kalenderjaren. Een positief inkomen wordt door de verliesverrekening verminderd, maar niet verder dan tot nihil.

Door de verrekening op basis van inkomens is het mogelijk dat verliesverrekening niet leidt tot een teruggaaf aan belasting. Dat gebeurt wanneer een verlies wordt verrekend met een positief inkomen waarover door de toepassing van heffingskortingen per saldo geen belasting is betaald. Door de verrekening van het verlies neemt het positieve inkomen af, maar tot een vermindering van het belastingbedrag kan dat niet leiden.

Deel deze pagina: