Overgangsrecht verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning

De staatssecretaris van Financiën heeft gereageerd op een klacht over het overgangsrecht bij de vanaf 1 januari 2017 geldende schenkingsvrijstelling eigen woning.

De klager meent dat het overgangsrecht oneerlijk is. Voor iemand, die vóór 2010 gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling, wordt de verhoogde vrijstelling van € 100.000 verlaagd tot € 27.567. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 46.984 wanneer deze persoon in 2015 of 2016 een aanvullende eigen woningschenking heeft ontvangen. Ook wanneer maar € 1 aanvullend voor de eigen woning is geschonken, is de hogere vrijstelling van € 46.984 in 2017 van toepassing.

Uitleg overgangsrecht

De staatssecretaris merkt op dat er overgangsrecht 2010 en overgangsrecht 2017 is. Het overgangsrecht 2010 maakt een onbelaste inhaalvrijstelling van € 27.567 mogelijk. Het overgangsrecht 2017 maakt in de periode 2017-2018 een aanvullende schenkingsvrijstelling eigen woning van € 46.984 mogelijk als in de periode 2015-2016 gebruik is gemaakt van de schenkingsvrijstelling eigen woning. Door de samenloop van het overgangsrecht 2010 en het overgangsrecht 2017 is het dus mogelijk dat iemand die vóór 2010 de verhoogde schenkingsvrijstelling heeft toegepast in de periode 2017-2018 gebruik kan maken van een aanvullende schenkingsvrijstelling van € 46.984.

Bij de opzet van het overgangsrecht 2017 was de insteek dat het overgangsrecht 2010, de zogenaamde inhaalvrijstelling voor gevallen van vóór 2010, intact zou blijven. Daarnaast wilde het kabinet voorkomen dat voor 2015 en 2016 geplande schenkingen zouden worden uitgesteld tot 2017. Daarom is mogelijk gemaakt dat, in aanvulling op in 2015 of 2016 gedane schenkingen waarvoor de verhoogde vrijstelling eigen woning is toegepast, nog een schenking van dezelfde schenkers onder de vrijstelling kan worden gegeven in 2017 of 2018. Het overgangsrecht is dus beperkt tot situaties waarin een kind vóór 2010, of in 2015 of 2016 gebruik heeft gemaakt van een verhoogde vrijstelling.

Geen aanpassing overgangsrecht

De staatssecretaris merkt verder op dat ouders in de periode van 1 oktober 2013 – 31 december 2014 de mogelijkheid hebben gehad om een onbelaste schenking voor de eigen woning van maximaal € 100.000 te doen of om een eerdere schenking tot dat bedrag belastingvrij aan te vullen. Het kabinet is niet van plan om het overgangsrecht 2017 te verruimen.

Deel deze pagina: