Onzakelijke lening

Een lening is onzakelijk als de geldverstrekker een debiteurenrisico accepteert dat een buitenstaander niet zou hebben willen nemen. Daarvan is sprake als een onafhankelijke derde onder de geldende condities (rente, aflossing, zekerheid) de lening niet zal verstrekken. Aanvankelijk leek de onzakelijke lening zich alleen te kunnen voordoen tussen gelieerde partijen. Bijvoorbeeld; een moeder- en een dochtervennootschap of tussen een aandeelhouder en de vennootschap. Volgens een arrest van de HR kan ook een lening tussen niet-gelieerde partijen onzakelijk zijn. Het gaat dan om gevallen waarin de vennootschap het debiteurenrisico heeft aanvaard om het belang van haar aandeelhouder te dienen.

Casus

Volgens de rechtbank was een lening die de bv van een vader verstrekte aan de bv van zijn zoon onzakelijk. De rechtbank vond dat de vader als mede-initiatiefnemer van een project van de bv van de zoon zijn bv de financiering had laten verstrekken om het project door te laten gaan. Om dat mogelijk te maken heeft de bv van vader een onzakelijk debiteurenrisico aanvaard. Als voorwaarde voor een bancaire financiering eiste de bank dat de familie ook een lening zou vertrekken aan de bv van de zoon in de vorm van een achtergestelde lening. Alle zekerheden gingen naar de bank. De door de bv van vader verstrekte lening was ook aflossingsvrij. Daarnaast was aflossing alleen toegestaan als werd voldaan aan door de bank gestelde voorwaarden. Mede vanwege de familieband tussen vader en zoon heeft de bv van vader de lening verstrekt aan de bv van zoon om het belang van vader te dienen, aldus de rechtbank. Gevolg van de kwalificatie als onzakelijke lening was dat de bv van vader de lening niet mocht afwaarderen ten laste van haar winst.

Deel deze pagina: