Kamermoties internationaal fiscaal beleid

De Tweede Kamer heeft een aantal moties aangenomen over het internationale fiscale beleid.

De Kamer verzoekt de regering om de drie opties die de staatssecretaris van Financiën heeft geschetst in zijn brief over de aanpak van vennootschappen zonder reële economische activiteit uit te werken in beleidsvoorstellen.

Verder verzoekt de Kamer de regering om in het Belastingplan 2018 met voorstellen te komen die de grondslag van de vennootschapsbelasting verbreden. Verwezen wordt naar een rapport van de studiegroep duurzame groei. Voor zover de extra opbrengsten worden
ingezet om de belastingdruk te verlagen is de bedoeling dat eigen en vreemd vermogen evenwichtiger worden behandeld.

De Tweede Kamer wil ook meer openheid over afspraken die de Belastingdienst met bedrijven maakt of heeft gemaakt. De regering wordt opgeroepen om de Kamer voor 1 mei 2017 te informeren over het aantal rulings dat is uitgewisseld in OESO- en in EU-verband
en over rulings die niet in overeenstemming zijn met de wet of met geldend beleid. Ten slotte wil de Kamer voor 1 april 2017 een voorstel ontvangen over een betere controle op de inhoud van afgegeven rulings.

Deel deze pagina: