Voortgang wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in behandeling. Doel van het wetsvoorstel is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening en de preventie in het bedrijf te versterken. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de memorie van antwoord naar de Eerste Kamer gestuurd. Een van de onderdelen van het wetsvoorstel is het verlenen van instemmingsrecht aan de medezeggenschap binnen het bedrijf bij de aanstelling van een preventiemedewerker. Hoewel er een wettelijke verplichting is om beroepsziekten te melden, gebeurt dat maar zeer beperkt. Het wetsvoorstel voert daarom de mogelijkheid in om bedrijfsartsen die beroepsziekten niet melden een boete op te kunnen leggen. De boetemogelijkheid is bedoeld om de beroepsgroep te stimuleren om maatregelen te treffen om de melding van beroepsziekten te bevorderen.

Deel deze pagina: