Nieuwe regeling fiscale eenheid in werking getreden

De Wet tot aanpassing van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting is gepubliceerd in het staatsblad van 8 december en op 9 december 2016 in werking getreden.

Deel deze pagina: