Berekening commerciële tarieven verhindert ANBI-status

De HR heeft onlangs een aantal zaken behandeld over de vraag of een instelling kwalificeert als een het algemeen nut beogende instelling (ANBI). In één zaak speelde de vraag of een instelling de particuliere belangen van abonnees diende, omdat de abonnementsprijs een commercieel tarief was.

Voor de beoordeling of een instelling met de door haar ontplooide werkzaamheden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt moeten de werkzaamheden daar rechtstreeks op zijn gericht.

Wanneer activiteiten worden verricht tegen commerciële tarieven, is dat niet het geval. Daarvoor is niet van belang of de tarieven worden ervaren als commercieel. De tariefstelling moet gericht zijn op het behalen van exploitatieoverschotten door de instelling. De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigd.

In een andere zaak beoogde volgens het hof een instelling niet het algemeen nut omdat de prijs die zij aan haar abonnees berekende voor een tijdschrift werd ervaren als een normale prijs. Dit verhindert volgens de Hoge Raad niet dat werkzaamheden rechtstreeks zijn gericht op het dienen van het algemeen belang.
De instelling leed al jaren verlies op de uitgeefactiviteiten. Dat aspect was bepalend voor het antwoord op de vraag of de instelling commerciële tarieven hanteerde. De instelling streefde met haar tariefstelling kennelijk niet naar exploitatieoverschotten.

Het hof was verder van oordeel dat de instelling met haar feitelijke werkzaamheden niet rechtstreeks en primair een algemeen nut beoogde. De doelstelling was volgens de statuten “het uitgeven van een nieuwsblad en het bevorderen van andere publiciteit ten dienste van de katholieke kerk.” Die statutaire bepaling laat geen andere conclusie toe dan dat de activiteiten gericht zijn op het algemeen nut. Onderzocht moet worden of de instelling daarnaast nog andere werkzaamheden verricht die niet passen binnen de doelstelling. Is dat het geval, dan kwalificeert de instelling niet als een ANBI.

Deel deze pagina:
Geschreven door