Vrijstelling overdrachtsbelasting voor woningcorporaties?

De overdrachtsbelasting kent een vrijstelling voor de overdracht van onroerende zaken als onderdeel van een taakoverdracht tussen het algemeen nut beogende instellingen. Voorwaarde voor de toepassing is dat de onroerende zaken voor niet meer dan de boekwaarde (historische kostprijs minus afschrijvingen) worden overgedragen. Woningcorporaties kunnen kwalificeren als algemeen nut beogende instellingen. Zij kunnen onderling woningen overdragen in het kader van een taakoverdracht. In de praktijk komen zij niet in aanmerking voor vrijstelling omdat zij woningen tegen een hogere waarde dan de boekwaarde aan elkaar overdragen.

Aangepast vrijstelling.

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft in reactie op een vraag uit de Tweede Kamer gezegd dat er geen aangepaste vrijstelling van overdrachtsbelasting zal komen voor woningcorporaties. Invoering van een bijzondere vrijstelling zou een vorm van verboden staatssteun kunnen inhouden. In antwoord op de reactie van de minister roept de Tweede Kamer de regering in een motie op om te onderzoeken of een vrijstelling van overdrachtsbelasting mogelijk is voor de overdracht van sociale huurwoningen tussen woningcorporaties.

Deel deze pagina: