Exportkredietverzekeringen zijn doelmatig en doeltreffend

De staatssecretaris van Financiën heeft een rapport over de doelmatigheid en doeltreffendheid van exportkredietverzekeringen naar de Tweede Kamer gestuurd. De door de staat aangeboden kredietverzekeringen zijn bedoeld voor transacties die niet op de markt verzekerd kunnen worden en die zonder verzekering waarschijnlijk niet tot stand zouden komen. Het rapport betreft de periode 2008-2015. In de onderzochte periode heeft de staat geprobeerd beter te voorzien in de behoeften van het mkb met liquiditeitsverruimende instrumenten, is de exportkredietgarantie geïntroduceerd en is het verzekeren van projectfinancieringen toegenomen. Het aanbieden van publieke exportkredietverzekeringen is van groot belang voor producenten van kapitaalgoederen en voor de aannemerij, zo blijkt uit het onderzoek.

Conclusie van het rapport.

De staatssecretaris onderzoekt of het mogelijk is om de regeling breder in te zetten, bijvoorbeeld voor het verzekeren van risico’s van projecten ter verbetering van het klimaat, ook als vooraf niet vaststaat hoe groot de Nederlandse inbreng zal zijn.
De conclusie van het rapport is dat de regeling van de exportkredietverzekeringen doeltreffend en doelmatig is. Er is geen reden om grote veranderingen door te voeren in de regeling of in de wijze waarop deze wordt uitgevoerd. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen om het internationale speelveld gelijkwaardiger te maken en om de regeling te optimaliseren. Het kabinet neemt deze aanbevelingen over.

Deel deze pagina: