Uitdeling

Er is sprake van een uitdeling als vermogen aan de vennootschap wordt onttrokken ten gunste van een aandeelhouder. Deze onttrekking moet gedekt zijn door in de vennootschap aanwezige winst. De vennootschap moet de aandeelhouder als zodanig hebben willen bevoordelen en de aandeelhouder moet zich daarvan bewust zijn. Een dergelijke uitdeling valt voor een aanmerkelijkbelanghouder in box 2 van de inkomstenbelasting.

Casus.

Nadat aan een aanmerkelijkbelanghouder twee panden met ongeveer 1.430 m² bijbehorende grond waren geleverd, droeg hij een van de panden met 600 m² grond over aan zijn bv. De bv verkocht het pand enkele jaren later en verwerkte de verkoopopbrengst van dit pand en 366 m² grond in haar resultatenrekening. Van de resterende grond werd geen verkoopopbrengst verantwoord. De aanmerkelijkbelanghouder verkocht vervolgens in totaal 1.039 m² grond, terwijl hij na de verkoop aan de bv maar 830 m² grond in eigendom had. De conclusie was dat de aanmerkelijkbelanghouder de verkoopopbrengst van grond die aan de bv toebehoorde in eigen zak had gestoken. Deze verkoopopbrengst werd als uitdeling door de bv aangemerkt en bij de aanmerkelijkbelanghouder in box 2 belast. Bij de bv werd de verkoopopbrengst als winst aangemerkt en in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken.

Deel deze pagina: