Evaluatie van ANBI’s en SBBI’s

De staatssecretaris van Financiën heeft eerder toegezegd de evaluatie van ANBI’s en SBBI’s met een kabinetsreactie en het evaluatierapport over de giftenaftrek begin 2017 naar de Tweede Kamer te sturen. De Kamer wil de evaluatierapporten al in januari 2017 ontvangen. Hoewel het tijdschema heel krap is, zal de staatssecretaris zijn best doen om aan dat verzoek tegemoet te komen. Het moet dan mogelijk zijn om nog voor de verkiezingen van maart de uitkomsten van deze evaluaties te bespreken.

Deel deze pagina: