Orthopedische aanpassing schoenen valt onder verlaagd BTW tarief

De levering van orthopedisch schoeisel valt onder het verlaagde BTW tarief. Dat geldt ook voor de orthopedische aanpassingen aan confectieschoenen. Dat volgt uit een procedure voor Hof Den Bosch, waarvan het oordeel door de Hoge Raad is bevestigd.

De procedure had betrekking op de vraag wanneer sprake is van orthopedisch schoeisel. Het ging om een orthopedisch schoenmaker, die niet alleen maatschoenen en semiorthopedisch schoeisel maakte, maar ook aanpassingen aan confectieschoenen verzorgde. De aanpassingen vonden plaats op medisch voorschrift. De klant kocht eerst confectieschoenen die aan bepaalde eisen qua model, materiaal, kwaliteit en binnenmaat voldeden. De orthopedisch schoenmaker paste deze schoenen vervolgens aan.

Volgens Hof Den Bosch ontstonden door de aanpassingen nieuwe goederen, ook al bleven het schoenen. Voor de vervaardiging van een nieuw goed is niet noodzakelijk dat de functie van het oorspronkelijke goed is of wordt gewijzigd. Daarom was ook op de aanpassingen van confectieschoenen het lage tarief van toepassing. Volgens de Hoge Raad is de uitleg die het hof heeft gegeven aan het begrip vervaardigen juist.

Deel deze pagina: