Fiscale vereenvoudigingsbrief

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de noodzaak tot vereenvoudiging van de belastingwetgeving. Het Belastingplan 2017 bevat enkele voorstellen die moeten leiden tot vereenvoudiging voor burgers, bedrijven en Belastingdienst. Eerder heeft een externe consultatie plaatsgevonden. Deze consultatie heeft veel reacties en ideeën opgeleverd. Een deel van de voorgestelde maatregelen komt daaruit voort.

Ideeën die mogelijk leiden tot minder belastingplichtigen, minder uitzonderingen zoals vrijstellingen en aftrekposten, minder bij belastingheffing betrokken organisaties en meer begrijpelijke regelgeving worden onderzocht. Andere mogelijke vereenvoudigingen zijn ingrijpender en vragen om politieke keuzes.

Alle voorstellen die zijn ingediend bij de consultatie zijn beoordeeld op vereenvoudiging, juridische houdbaarheid en budgettaire neutraliteit. Bij die beoordeling zijn voorstellen afgevallen omdat bekend is dat er onvoldoende politiek draagvlak voor is of omdat zij vanwege het EU-recht niet kunnen worden uitgevoerd. De ingediende voorstellen die betrekking hebben op box 3 van de inkomstenbelasting worden meegenomen in de bredere overweging daarvan. Een voorstel om de kleine ondernemersregeling in de btw te vereenvoudigen wordt nader onderzocht.

Als bijlage bij de brief heeft de staatssecretaris een lijst met de twintig meest complexe regelingen in de uitvoering meegestuurd. De staatssecretaris plaatst bij deze lijst de kanttekening dat een regeling complex kan zijn in de uitvoering, maar dat niet betekent dat een alternatieve regeling maatschappelijk of beleidsmatig meer gewenst is of haalbaar.

Deel deze pagina: