Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de werknemer

Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de werknemer. Opzegging of ontbinding van de overeenkomst is voor het beëindigen niet nodig.

Hof Den Bosch heeft in hoger beroep een beschikking van de kantonrechter vernietigd. De kantonrechter had op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer ontbonden. De werknemer was echter de dag voor de beschikking van de kantonrechter overleden. Dat betekende dat de arbeidsovereenkomst niet meer ontbonden kon worden. De arbeidsovereenkomst was al geëindigd voor de datum van de uitspraak van de kantonrechter.

Deel deze pagina: