Aftrek elders belast en vaste inrichting

De resultaten van een vaste inrichting in het buitenland van een Nederlandse onderneming zijn in het buitenland belast. De resultaten maken ook deel uit van de winst van de Nederlandse onderneming en zijn dus ook in Nederland belast. In Nederland wordt door het verlenen van aftrek ter voorkoming van dubbele belasting rekening gehouden met de buitenlandse belastingheffing over de winst van de vaste inrichting.

Volgens de Hoge Raad hoeft bij de berekening van de winst, waarvoor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt gevraagd, geen rekening te worden gehouden met aan een buitenlandse vaste inrichting berekende franchise fee.
De procedure had betrekking op een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met een vaste inrichting in Spanje. De fiscale eenheid had het recht aangeschaft om een bepaald recht te exploiteren. In verband daarmee berekende de fiscale eenheid een franchisefee aan de vaste inrichting. De resultaten van de vaste inrichting waren in Spanje en in Nederland belast. In Nederland had de fiscale eenheid recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Deze aftrek moest worden berekend over de buitenlandse winst zoals die in de winst van de fiscale eenheid was begrepen. Voor de berekening daarvan bevat het verdrag met Spanje een bepaling, die is gebaseerd op een bepaling uit het OESO-modelverdrag van 1963. Op basis van de toelichting in het commentaar op het OESO-modelverdrag 1963 moet ervan worden uitgegaan dat bij de bepaling van de winst van een vaste inrichting geen rekening wordt gehouden met interne royaltybetalingen zoals een franchisefee.

Wel moest rekening gehouden worden met toerekening van een deel van de kosten voor de aanschaf van het recht bij de winstbepaling van de Spaanse vaste inrichting. Uitgangspunt voor de jaarlijkse afschrijving ten laste van de winst was het in de aanschafprijs opgenomen deel dat was betaald voor toegang tot de Spaanse markt.

Deel deze pagina: