Werking ketenbepaling arbeidsrecht

Door een reeks van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Dat is het gevolg van de zogenaamde ketenbepaling. Deze bepaling geldt wanneer de totale duur van de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd meer bedraagt dan 24 maanden of wanneer er meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn. Arbeidsovereenkomsten volgen elkaar op als er niet meer dan zes maanden tussen heeft gezeten waarin niet is gewerkt.

De vraag in een procedure was of een aanpassing van een arbeidsovereenkomst tot gevolg had dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst was ontstaan. De aanpassing betrof een uitbreiding van het aantal uren voor de resterende periode. Wanneer door de aanpassing een nieuwe arbeidsovereenkomst zou zijn ontstaan, besloeg de keten vier opvolgende arbeidsovereenkomsten. In dat geval zou de laatste van rechtswege zijn omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Volgens de kantonrechter is het afhankelijk van de bedoeling van partijen of door een wijziging in de arbeidsovereenkomst zonder aanpassing van de einddatum een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaat. Aanpassing van de duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet als een nieuwe overeenkomst en dus als een afzonderlijke schakel in de keten worden beschouwd. Een andere opvatting zou ertoe leiden dat de ketenregeling eenvoudig buitenspel kan worden gezet door tijdens de looptijd de duur aan te passen. Er is geen dwingendrechtelijke regel die aanpassing van een bestaande arbeidsovereenkomst verbiedt. Er waren geen aanwijzingen dat partijen in dit geval een nieuwe arbeidsovereenkomst hebben willen aangaan. In dit geval waren er drie opvolgende arbeidsovereenkomsten met een totale duur van minder dan 24 maanden. Er was derhalve geen sprake van omzetting in een contract voor onbepaalde tijd.

Deel deze pagina: