Kosten aanpassing auto aan rolstoelvervoer aftrekbaar

Onder voorwaarden en met inachtneming van een niet-aftrekbare drempel zijn uitgaven die iemand doet voor specifieke zorgkosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Kosten van hulpmiddelen kunnen tot de specifieke zorgkosten behoren. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kunnen ook de kosten van het aanpassen van een auto voor rolstoelvervoer worden aangemerkt als kosten van hulpmiddelen. Dat geldt ook voor de hogere aankoopprijs van een gebruikte auto waaraan die aanpassingen al zijn aangebracht.

Hoewel het hof het bewijs van de belanghebbende voor de extra kosten niet accepteerde, vond het hof wel aannemelijk dat de aankoopprijs van de auto een bedrag voor de aanpassingen omvatte. De belanghebbende had een gebruikte auto gekocht voor een hoger bedrag dan de nieuwprijs van de auto zonder aanpassingen. De aanpassingskosten stelde het hof vast op € 6.000. Dat bedrag kan in vijf jaar worden afgeschreven tot nul. Ieder jaar van de afschrijvingstermijn kon een bedrag van € 1.200 tot de specifieke zorgkosten worden gerekend.

Deel deze pagina: