Ontbinding wegens disfunctioneren

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden wegens disfunctioneren van de werknemer. De werkgever moet de werknemer tijdig meedelen dat de werknemer onvoldoende functioneert en zal hem in voldoende mate de gelegenheid moeten beiden om zijn functioneren te verbeteren. Verder mag het disfunctioneren niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing of arbeidsomstandigheden.

De kantonrechter wees het verzoek van een werkgever om ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens onvoldoende functioneren af. Ter onderbouwing had de werkgever aangehaald dat de oorzaak van het disfunctioneren niet lag in een gebrek aan vaktechnische kennis en vaardigheden, maar aan de houding, het gedrag en een gebrek aan motivatie van de werknemer. Dat verwijt verhield zich niet met het door de werkgever aangeboden verbetertraject, dat bestond uit vakinhoudelijke trainingen. Die trainingen waren niet specifiek bedoeld voor een disfunctionerende werknemer, terwijl de werknemer volgens een verklaring van de werkgever door het niet behalen van de cursus niet ongeschikt was voor de uitoefening van zijn eigen functie. De werkgever had niet duidelijk gemaakt dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst het gevolg zou kunnen zijn wanneer verbetering uitbleef of bij het herhaald niet nakomen van afspraken. Onduidelijk was op welke manier de werkgever had bijgedragen in het verbeteren van het functioneren van de werkgever.

Deel deze pagina: