Kamervragen over renteopslagen bij rentemiddeling

De minister van Financiën heeft Kamervragen over renteopslagen bij rentemiddeling beantwoord. Banken vragen een vergoeding ter compensatie van de gemiste rente van klanten die de rentevastperiode van hun hypotheek willen openbreken om de hypotheek tegen een lagere rente voort te zetten.

Door de manier waarop de bank geld voor een langere periode aantrekt ter financiering van hypotheken profiteert de bank niet per definitie wanneer de marktrente daalt tijdens de looptijd van de hypotheek. De hoogte van deze vergoeding (de boeterente) is afhankelijk van factoren als de resterende looptijd en het verschil tussen de oude en de nieuwe rente. De vergoeding mag niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de hypotheekverstrekker lijdt. De minister vindt dat de klant bij de berekening van de boeterente centraal moet staan en de bank inzichtelijk moet maken hoe de boeterente wordt berekend.

Deel deze pagina: