Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) op 1 mei in werking getreden

Bij Koninklijk Besluit is geregeld dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) op 1 mei 2016 in werking is getreden. Dat heeft tot gevolg dat afgegeven Verklaringen Arbeidsrelatie na 30 april 2016 niet meer gelden. Door de inwerkingtreding van deze wet ligt de verantwoordelijkheid voor een correcte beoordeling van de arbeidsrelatie niet meer uitsluitend bij de opdrachtnemer. Indien blijkt dat een arbeidsrelatie een dienstbetrekking is, kunnen de ten onrechte niet ingehouden loonheffingen worden nageheven bij de opdrachtgever. Op grond van de Wet DBA zal uiterlijk op 30 april 2019 aan de Eerste en Tweede Kamer een evaluatieverslag over doeltreffendheid en effecten van die wet in de praktijk worden gezonden.

Deel deze pagina: