Hoogte vervoerskosten voor berekening douanewaarde

Bij de invoer van goederen van buiten de Europese Unie moeten douanerechten betaald worden. Deze worden berekend over de douanewaarde van de goederen. Voor zover de betaalde prijs van de goederen niet de kosten van vervoer naar de EU omvat, moeten de vervoerskosten bij de prijs worden opgeteld voor de berekening van de douanewaarde.

De Hoge Raad heeft aan het Hof van Justitie EU de vraag voorgelegd welke kosten tot de vervoerskosten moeten worden gerekend. Deze vraag kwam op in een procedure waarin de importeur van de goederen gebruik maakte van de diensten van een bedrijf dat op eigen naam overeenkomsten sloot met vervoersmaatschappijen, die het feitelijke vervoer verzorgden. Aan de importeur werden de kosten van het vervoer doorbelast met een opslag voor het bedrijf dat de vervoersovereenkomsten had gesloten. De vraag komt erop neer of deze opslag nu wel of niet tot de vervoerskosten behoort. De Hoge Raad wil nu van het Hof van Justitie EU weten of de kosten van vervoer bestaan uit de door feitelijke vervoerders van de ingevoerde goederen in rekening gebrachte bedragen, ook wanneer deze bedragen niet rechtstreeks aan de koper van de goederen in rekening worden gebracht, of de hogere totale vergoeding die de koper van de ingevoerde goederen heeft betaald aan de partij die voor hem het vervoer heeft geregeld.

Deel deze pagina: