Gezamenlijke eigendom auto verhindert privégebruik niet

Het privégebruik van een auto van de zaak door een werknemer is een voordeel dat in de loonheffing wordt betrokken. Wanneer een werkgever een auto aan de werknemer ter beschikking stelt, gaat de wet ervan uit dat dit ook voor privégebruik geldt. Op de werknemer rust de bewijslast dat per kalenderjaar niet meer dan 500 km privé wordt gereden met de auto van de zaak.

Een procedure voor Hof Den Haag had betrekking op de vraag of er sprake is van het ter beschikking stellen van een auto door de werkgever wanneer de auto aan de werkgever en de werknemer gezamenlijk toebehoort. De werkgever was een BV; de werknemer was de dga van de BV. De BV had een aandeel in de gemeenschap van 75% en de dga van 25%. Het hof vond aannemelijk dat de dga het gebruik van de auto had en dat de kosten, lasten en afschrijvingen van de auto voor 75% voor de BV en voor 25% voor de dga waren.

Het hof was van oordeel dat de BV haar aandeel in de auto ook voor privédoeleinden aan de dga ter beschikking heeft gesteld. Dat betekende dat de dga 25% van 75% van de cataloguswaarde van de auto bij zijn inkomen moest tellen. Op de bijtelling kwam geen eigen bijdrage van de dga in mindering, omdat de bedragen die voor rekening van de dga kwamen volgens de afspraak met de BV uitsluitend betrekking hadden op zijn aandeel in de auto. De dga betaalde deze bedragen niet voor het privégebruik van het aan hem ter beschikking gestelde aandeel van de BV in de auto.

Deel deze pagina: