Invloed minimumloon op werkgelegenheid

Naar aanleiding van een bericht in het Financieel Dagblad over het uitblijven van schade aan de Duitse economie door de invoering van het minimumloon zijn Kamervragen gesteld. In Duitsland geldt dit sinds 1 januari 2015 vanaf 18 jaar. Bij de invoering daarvan werd gewaarschuwd voor negatieve werkgelegenheidseffecten. Het lijkt erop dat deze effecten beperkt zijn geweest. Dat hangt mogelijk samen met het gegeven dat werkgevers andere aanpassingsmechanismen hebben gebruikt om de loonkostenstijging op te vangen. Werkgevers hebben voor een deel de loonkostenstijging bijvoorbeeld doorgerekend aan de consument. Omdat gelijktijdig de energieprijzen gedaald zijn, zijn grote prijsstijgingen uitgebleven. Dit heeft de effecten op de arbeidsmarkt beperkt.

Wel moet er rekening mee gehouden worden dat de effecten op de arbeidsmarkt van de invoering met enige vertraging zichtbaar worden. De minister van Sociale Zaken geeft in antwoord op de vragen aan dat hij bij de herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag zal letten op de vormgeving en de arbeidsmarktuitkomsten in andere landen. Daar horen de invoering van het minimumloon in Duitsland en de daarmee samenhangende arbeidsmarktuitkomsten bij.

Deel deze pagina: