Oneigenlijk gebruik pensioenknip?

Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling de pensioengerechtigde leeftijd nadert, moet de pensioenuitvoerder hem wijzen op de mogelijkheid van de pensioenknip. Verzekeraars zijn niet verplicht om een offerte voor de pensioenknip uit te brengen aan mensen die ergens anders deelnemen aan een pensioenregeling. De staatssecretaris heeft toegezegd dat zij het Verbond van Verzekeraars zal vragen om welwillend met verzoeken om te gaan.

Informatie op grond van de Wet pensioencommunicatie moet evenwichtig zijn. Dit betekent dat alle voor- en nadelen in beeld moeten worden gebracht. Gelet op de uitkomsten van de evaluatie vindt de staatssecretaris het begrijpelijk dat verzekeraars de mogelijke risico’s en nadelen duidelijk in beeld brengen. Dat neemt niet weg dat zij ook de voordelen in beeld moeten brengen. De deelnemer moet aan de hand van de voor- en nadelen een goede afweging voor zichzelf kunnen maken. De signalen dat verzekeraars de nadruk leggen op de mogelijke risico’s en nadelen van de pensioenknip zijn de staatssecretaris bekend. Zij zal bij het Verbond van Verzekeraars aandacht blijven vragen voor de uitvoering van de pensioenknip.

Deel deze pagina: